Ledarskap för kvinnor

High Voltage Valley samarbetar med stålindustrins klusterorganisation; Triple Steelix i Borlänge. Vi bjuder nu in till en kurs i ledarskap för kvinnor, kursen består av sex tillfällen från september till april 2012.

Genom att arbeta med att bli en tydlig ledare ökar du din effektivitet och får verktyg som hjälper dig att ta itu med missförstånd och ryktesspridning. Du lär dig bygga verklig motivation och engagemang bland dem du leder, utveckla samarbete i grupper och att öppet diskutera både misstag och sådant som lyckats i syfte att lära av varandra. På detta sätt skapas ett lärande klimat där kunskap och insikt växer och deltagarnas initiativ och idéer tas till vara.

Antingen du är en van ledare eller har ett nyväckt intresse för ledarskap har du nytta av den här utvecklingsprocessen!

Arbetssättet i utvecklingsprogrammet innebär en blandning av kortare föreläsningar, upplevelsebaserade övningar, träning praktiskt på olika färdigheter och lärande/utvecklande samtal.

Upplägget bygger på sex moduler á 2 dagar per modul. Innehållet är enligt följande och fokuserar på följande frågor/teman.

Kostnad för kursen är 14 000 kr/deltagare för alla tillfällen, då ingår allt!

High Voltage Valley står för mer än 50 % av den verkliga kostnaden. Avgiften faktureras vid kursstart.

Anmälan till kursen senast 22 augusti.

Anmäl dig här.

OBS! Begränsat antal platser!

Kursledare är Anne Saari. www.terasana.se

Läs mer om kursen här.


Senast uppdaterad av: erika - 2013-02-12