Powerful Innovation Day

Powerful Innovation Day är ett årligen återkommande evenemang som samlar regionens företag inom elkraftsteknik. 
Här träffas företag och intressenter för inspiration och utbyte av erfarenheter. Temat varierar år från år, men vi försöker alltid att förmedla den kunskap som Ludvika är världsledande på. 

Powerful Innovation Day, 29 mars 2017

Så här såg Powerful Innovation Day ut 2017

Moderator Kathrine Abrahamsen, processledare High Voltage Valley, hälsade de närmare 70 deltagarna välkommen!

Lars Lindblom, vd Samarkan2015
Kort om Samarkand2015 och det infrastrukturarbete som sker. 

Thomas Andersson, platschef ABB Ludvika
ABB – Produkter och system för att möta för framtidens behov av energieffektivisering och omställning till förnybara energisystem. Vilka är de viktigaste frågorna för ABB för att kunna fortsätta vara världsledande inom området?

Lars B Carlsson, Specialist Supply Chain Management & Quality Assurance, Power Grids - HVDC, ABB
Leverantörsnätverket High Voltage Valley – en hållbar leverantörskedja för lönsamma affärer. Vilka krav ställer ABB som kund och varför är det viktigt med lokala leverantörer.

Presentation av ”Solel i Ludvika”, hur en kommunal satsning med stöd av lite pengar kan ge många ringar på vattnet när flera aktörer samverkar. High Voltage Valley, Högskolan Dalarna, Ludvika Hem, VB Energi och STRI.

Jan Nordling och Bo Normark, IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Vägval - el, ett hållbart elsystem bortom 2030, är ett IVA projekt, med avsikt att vara en samlingspunkt för idéer om hur Sverige skulle kunna utforma en politik för omställning av energisystemet med fokus på el.
Jan Nordling Huvudprojektledare presenterar hur projektet bedrevs och Bo Normark Ordförande i styrgruppen slutsatser och rekommendationer.

Presentationerna från dagen hittar du till höger.
Här hittar du information från ABB:
ABB’s Supplier Qualification System – Registration in Achilles Power & Tech
Samt även här: Code of conduct