Hur man lyckas med ett fungerande leverantörsnätverk!

Med på mässan Elmia Subcontractor finns några företag från ”Leverantörsnätverket High Voltage Valley. Du hittar dom i monter B10:12.
 
I många utvecklingsprojekt och satsningar för att utveckla regioner, pratar man om och försöker starta leverantörsnätverk. Finns det något större företag som ett antal ”mindre” företag levererar till så kommer ofta idén, oftast i 2-åriga utvecklingsprojekt, att vi startar ett leverantörsnätverk.
 
På High Voltage Valley så startade vi byggandet för över 6 år sedan. Så nu kan vi med stolthet säga, vi vet hur processen fungerar och vi vet vad som krävs.
 
Vad krävs då för att ett ”lyckat” leverantörsnätverk ska fungera?
 
Det viktigaste är:
 
- Tålamod, tålamod, tålamod
          Utan långsiktigt uthållighetsarbete, kommer ingenting att hända

- Förtroende, förtroende och återigen förtroende
         Har inte företagen förtroende och tillit till varandra fungerar det inte

- En ”kravställare”
         Det stora företaget som Leverantörsnätverket ska leverera till, var redan    
         från början den som ville ha en utveckling och var intresserad av lokala
         leverantörer. Fördelar för det ”stora” företaget är snabba leveranser samt
         närhet till en kunskap som leder till bla nya innovationer för att snabbt
         lösa problem som kan uppstå.

- En som driver frågan och är ansvarig!
        En person som under alla åren hållit i trådarna och varit både ”morot och
        piska” har varit en livsnödvändighet för att detta ska fungera.
 
Leverantörsnätverket High Voltage Valley är nu ett fungerande nätverk och fått ta emot stora order från det stora företaget. Fler företag är nu intresserade av att delta när man ser att det fungerar, men det handlar ju som sagt om tillit, vem vill man släppa in. Utvecklingen fortsätter.
 
Besök gärna några av företagen i montern i hall B under Elmia Subcontractor 8-11 november 2016.
 
Mattsson Metal AB
Lemont
Svanströms Lackeringar AB
Vilas
Primab

MVUSA
                     
Har du frågor, kontakta företagen i monter B10:12 eller
Lars Lindblom, vd Samarkand2015, tel:070 604 65 15