Program

Programmet är uppdelat i tre delar, välj själv vilka delar du vill medverka på. Innehållet uppdateras löpande och talare tillkommer. 

Del 1)  Torsdag 17 oktober kl. 14.00-17.00  
För en säkrad energiberedskap - Är ödrift svaret?
Hur säkrar vi elförsörjningen, inte minst i händelse av kris? Diskussion på plats i energistaden no 1 – Ludvika.  

 • Välkommen till energistaden no 1  
 • Vad är ödrift och är det lösningen för framtidens energiberedskap? 
 • Krafttanken -  spetskompetens har skapat ett multifunktionellt energilager med förnybar energi 
 • Fler inspirerande exempel: Lokala ödriftssatsningar i Mellansverige 
 •  Så skapar vi robusta kommuner med hjälp av myndigheternas investeringsstöd  
 • Framtidens elnätsstruktur och robusthet – är ödrift svaret? Panelsamtal. 
 • Visning av Krafttanken 
Kostnad: 595 kr


Del 2)  Fredag 18 oktober kl. 9.00-12.00
Hur säkrar vi energisystemet mot cyberattacker?
Hotet från cyberattacker blir alltmer påtagligt. Det försämrade säkerhetspolitiska läget samt sårbarheten som kan uppstå i och med den digitala utvecklingen av elnätet kräver lösningar för framtidens flexibla system. 

 • Presentation av forskningsresultaten från projektet ”Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ödrift” 
 • Forskningsprojekt för cybersäkerhet i elnät - Ludvikas ödrift som testbädd 
 • Hur ser framtidens energisystem ut och vem vill angripa det?  
 • Så stoppar vi antagonister och säkrar energiförsörjningen 

Kostnad: 595 kr


Del 3)  Fredag 18 oktober kl. 13.00-15.30
Supertillväxt i Ludvika-Smedjebacken
 - utmaningar och möjligheter

Hitachis order på 147 miljarder är bara början - nu säkrar vi den gröna omställningen. Ludvika och Smedjebacken ställer om till supertillväxt. Detta innebär utmaningar och möjligheter. Infrastruktur och kompetensförsörjning är två nyckelfrågor för industrins expansion. 

 • 120 år av innovation – Ludvika driver utvecklingen för hållbar energiförsörjning. 
 • Den enorma expansionen innebär utmaningar och möjligheter – hur kan samhället möta näringslivets behov? 
 • Infrastrukturens avgörande för industrin, gods och folk måste komma fram! 
 • Tillväxt som ger ringar på vattnet för övrigt näringsliv – 10 000 nya invånare ska välkomnas.
Denna del är kostnadsfri!

För talare
Detta är anmälan för dig som ska tala på konferensen den 17-18 oktober. Vänligen fyll i dina uppgifter i formuläret här.