High Voltage Valley - Smart specialisering

Världsledande kompetens finns inom området elkraft, överföring på Hitachi Energy och STRI. Vid Hitachi Energyoch STRI finns prov - och testhallar för högspänningsprovning som är unika i världen. Den unika fysiska testmiljön finns inte någon annanstans i världen och det är härifrån utvecklingen drivs.
På Hitachi Energy i Ludvika utvecklas och tillverkas de första största transformatorerna i världen vilket gör företaget världsledande inom elkraftsteknik; transmission. Miljön kompletteras med många små enmanskonsulter med unik spetskompetens inom områdena, bl a genom Dalarnas enda uppfinnarförening (DBU).
Etablerat samarbete finns med Uppsala Universitet, Luleå tekniska Universitet och KTH inom områdena smarta elnät och energilagring och batteriforskning. Samarbete sker också med Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola. Högskolan Dalarna finns med som ett naturligt bollplank och bidrar med olika inspel i utvecklingsprojekt; förstudier, projektjobb för studenter mm.

High Voltage Valley

High Voltage Valley är ett kluster med stark koppling till forsknings- och utvecklingsmiljö. Kopplingen baseras på samarbete med forskningsmiljöer inom STRI och Hitachi Energy samt universitet och högskolor såsom Högskolan Dalarna (EKC) Uppsala universitet, KTH, Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet. Ett etablerat samarbete med nationella aktörer inom branschen, Energiforsk, Power Circle, IVA, mfl finns också.

High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med Hitachi Energy, STRI, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. Verksamheten var inriktad på att etablera en forskarby i Ludvika. Detta för att säkerställa regionens världsledande ställning inom elkraftteknik med produkter och system för elkraftsöverföring.

Sedan 2009 drivs HVV som ett klusterinitiativ där akademi, stora och små företag samt offentliga aktörer samarbetar inom olika områden som är viktiga för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik.

Huvudaktörerna i den unika kunskapsmiljön i Ludvika inom elkraftsteknik är Hitachi Energy, STRI och
VB Energi, ett femtiotal leverantörer, ett sextiotal
tekniska konsulter samt en stark förankring hos
Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Syftet med High Voltage Valley är att vidareutveckla den världsledande position regionen har inom elkraftteknik. High Voltage Valley ska vara arenan där olika aktörer och kompetenser samarbetar för att bidra till utvecklingen av morgondagens teknik och företag inom elkraftteknik för framtidens energieffektiva samhälle.

Konkret handlar samarbetet om forsknings och utvecklingsprojekt, stöd för utveckling av innovationer och nya företag, stöd till befintliga leverantörer samt om att säkerställa branschens behov av kompetensförsörjning.
Förutom olika utvecklingsprojekt inom Smart Grid och energieffektivisering så driver HVV ett framgångsrikt Leverantörsprojekt. Fem strategiskt viktiga leverantörer som utpekats av Hitachi Energy som strategiskt viktiga har blivit ett leverantörsnätverk som idag är en stark systemleverantör till Hitachi Energy.

HVV deltar också i det internationella ADMA projektet som är ett Vanguard initiativ och Capacity building som är ett projekt som syftar till samarbete med akademi i västra och södra Afrika för kunskapsöverföring inom högspänningsteknik..

High Voltage Valley är sedan 2015 ett ordinarie verksamhetsområde inom utvecklingsbolaget AB Samarkand2015. Ludvika och Smedjebackens kommuner bidrar årligen med en grundfinansiering av High Voltage Valley som säkerställer verksamheten.

Samverkan med andra inom energieffektivt samhällsbyggande. Samverkan sker med övriga aktörer inom Energieffektivt samhällsbyggande och även med aktörer i med närliggande regioner som Västmanland men också nationellt såväl som internationellt.