Trygg el- och effektförsörjning för Dalarna - Effekt4Dalarna

Parterna i samverkansforumet Effekt4Dalarna presenterade under 2021 färdplanen ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” där det ingick en plan för vad som behöver göras på regional nivå för att möta utmaningarna med elförsörjningen. Nu genomförs ett projekt för att genomföra dessa insatser, bland annat i form av olika piloter. Projektet Effekt4Dalarna drivs av High Voltage Valley och lokala och regionala elnätsägare är partners.

Partners och finansiering
Som partners i projektet ingår alla lokala och regionala elnätägare, dvs Borlänge Energi Elnät AB, Dala Energi Elnät AB, Ellevio AB, Falu Elnät AB, Hedemora Energi AB, Malung-Sälen Elnät AB, Smedjebacken Energi Nät AB, Vattenfall Eldistribution AB och Västerbergsslagen Elnät AB. 
Även Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna är projektpartners.
High Voltage Valley, inom Samarkand, är projektägare.
Projektet budget är 7,6 miljoner kronor. Projektet finansieras med medel från Europeiska regionalfonden, Region Dalarna samt från nätägarna i projektet.

Aktiviteter i projektet:
– Kunskapshöjning om elförsörjning och effekt
– Kartläggning av flexibilitetstjänster i Dalarna
– Utveckla metoder och förmåga att omhänderta ökad mängd lokal elproduktion
– Metoder att omhänderta data ur nya elmätare
– Metoder för nätägare att få kunskap om nya värmepumpar och elbilsladdare
– Test av nya tariffmodeller
– Modeller för laststyrningsavtal och produktionsstyrningsavtal
– Samskapad nätplanering (nätägare), inkl scenarier och prognosverktyg.
– Kommunal energiplanering
– Effekthushållning

Projektet genomförs under 2023-2026
Ett konkret mål är att kapa effekttoppar i Dalarna med 50 MW under höglasttimmar. Övriga mål är kunskapshöjning, bättre samverkan och samplanering samt en mer utvecklad marknad för flex-tjänster.