Organisation

Ägare

High Voltage Valley är sedan 2015 ett  av verksamhetsområdena inom utvecklingsbolaget AB Samarkand2015. Ludvika och Smedjebackens kommuner bidrar årligen med en grundfinansiering av High Voltage Valley.
Samarkand2015 ägs gemensamt, till lika stora delar, av Ludvika och Smedjebackens kommuner, Region Dalarna, Hitachi Energy i Ludvika och Ovako i Smedjebacken genom den ekonomiska föreningen ”Samarkand2015”.

Arbetsgrupper och projekt

En viktig del i High Voltage Valleys arbete sker i våra arbetsgrupper. Till våra arbetsgrupper bjuder vi in personer som vill bidra med sina kunskaper, intresse och krativitet för att bidra till utveckling och innovation. Läs mer här 

Styrelse

Styrelsen utgörs av AB Samarkand2015:s styrelse