Organisation

Ägare

High Voltage Valley är sedan 2015 ett ordinarie verksamhetsområde inom utvecklingsbolaget AB Samarkand2015. Ludvika och Smedjebackens kommuner bidrar årligen med en grundfinansiering av High Voltage Valley.
Samarkand2015 ägs gemensamt, till lika stora delar, av Ludvika och Smedjebackens kommuner, Landstinget Dalarna, ABB i Ludvika och Ovako i Smedjebacken genom den ekonomiska föreningen ”Samarkand2015”.

Arbetsgrupper

En viktig del i High Voltage Valley´s arbete sker i våra arbetsgrupper. Till våra arbetsgrupper bjuder vi in personer som vill bidra med sina kunskaper, intresse och krativitet för att bidra till utveckling och innovation.

Innovationsverkstad
För att stärka High Voltage Valleys kompetens inom elkraftteknik har vi startat en innovationsverkstad. Den består av personer med hög kompetens inom området och har i uppdrag att bedöma projektideer. I innovationsverkstaden ska ideer både egna och andras kunna  testas, bedömmas och utvecklas. Ytterst handlar det om att bidra till att tjänster och produkter  utvecklas så att små och medelstora företag kan fortsätta att utvecklas och regionens världsledande position inom elkraftsteknik säkerställs.

I Innovationsverkstaden ingår följande personer:
Peter Ydersten,  VB Elnät
Cia Ferner-Kny, SEAB
Staffan Andersson, Power Transmission Consulting
Alf-Åke Jansson, TD Consulting AB
Pablo Rey, STRI
Lena Meltzer, ABB
Lisbeth Söderling, Söderling Energy Consulting
Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna
Lars Lindblom, AB Samarkand2015
Åsa Andersson, AB Samarkand2015

High Voltage Valley Walk
Arbetsgruppen för High Voltage Valley Walk arbetar med att synliggöra Ludvikas position som världscentrum för kraftöverföring . En arbetsgrupp bestående av viktiga aktörer har arbetar med idéer och utvecklingsmöjligheter för att fortsätta att utveckla High Voltage Valley Walk med nya inslag och upplevelser.

I arbetsgruppen ingår, utöver personal från HVV, följande personer:
Aiki Rillo, VB Energi
Magdalena Gustafsson, VB Energi
Stefan Andersson, Ludvika kommun
Birgitta Parling Andersson, Ludvika kommun
Göran O Sundell, Ludvika kommun
Carolyn Stanley, STRI
Vakant, ABB
Vakant, Norconsult
 
Etableringar
Arbetsgruppen för etableringar inom High Voltage Valley har i uppdrag att utvärdera tilltänkta etableringar, produkter/tillverkningar som kan gynna branschen och regionen.
I arbetsgruppen ingår följande personer:
Jan Pettersson, Väsman Invest
Lars-Åke Josefsson, Näringslivsenheten Ludvika kommun
Lars Lindblom, Samarkand2015
 

Styrelse

Styrelsen utgörs av AB Samarkand2015´s styrelse