High Voltage Valley Walk

(Under 2021 är HVV Walk under renovering och viss ombyggnad)

High Voltage Valley Walk är ett gångstråk i Ludvika som visar regionens unika positition som världsledande inom elkraftsteknik.
I samarbete mellan företagen och Ludvika kommun har vi byggt en energipromenad som visualiserar vad våra högteknologiska världsledande företag kan bidra med för att skapa framtidens energieffektiva och hållbara framtid

Idag är High Voltage Valley Walk en fin promenad, ca 5,5km, som synliggör Ludvikas världsledande position inom elkraft. Det är en promenad genom historien fram till nutid med siktet mot framtidens energiutmaningar.
High Voltage Valley Walk växer, utvecklas och förändras under tidens gång!  Se filmen om HVVWalk.

Bakgrund
Vid 1900-talets början var staden Ludvika i stort sett bara en järnvägsknytpunkt, grannorten Grängesberg hade sin gruva som vid den här tiden var hela Sveriges största industrianläggning. År 1900 startades företaget Elektriska Magnet AB och Ludvikaverken anlades. Idag heter företaget Hitachi Energy och Ludvika kan titulera sig världsledande inom teknik för kraftöverföring.

Idag när gruvorna tas i drift igen skapar de återigen ett behov av teknikutveckling, det här kommer på nytt att ge avtryck i regionen där det hela började. 

En stor del av utmaningen ligger i att se till att energiförsörjningen sker på ett hållbart sätt och energiomställning och energieffektivisering är viktiga ledord i HVV:s verksamhet.

Visionen är att "High Voltage Valley är möjliggöraren som med ledande teknik bygger framtidens energieffektiva samhälle!"