Innovationsverkstad

Nu är vi igång med vår Innovationsverkstad. Uppstartsmötet ägde rum i Källbotten vid Djuptjärn och dagen ägnades åt teambuilding i skogen.

Innovationsverkstaden kommer att ha möten med inbjudna föreläsare med intressanta idéer, som de vill komma vidare med. Under ett år kommer konceptet att testas för att sedan göra en utvärdering om fortsättningen. 

De som ingår i gruppen är bland annat egna företagare, Högskolan, ABB och andra kreativa människor.

Följande personer finns med från start:
Peter Ydersten,  VB Elnät
Cia Ferner-Kny, SEAB
Staffan Andersson, Power Transmission Consulting
Alf-Åke Jansson, TD Consulting AB
Pablo Rey, STRI
Lena Meltzer, ABB
Lisbeth Söderling, Söderling Energy Consulting
Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna
Lars Lindblom, AB Samarkand2015
Åsa Andersson, AB Samarkand2015
Kathrine Abrahamsen, High Voltage Valley.

Vill du veta mer, kontakta Kathrine Abrahamsen

En artikel av Veronica Rigtorp publicerades i Annonsbladets Ludvika del, sid 4, under v. 41. Läs Annonsbladet här!