Innovationsverkstad

Samarkand2015 arbetar för att etablera och utveckla en bred forsknings- och utvecklingsverksamhet som kan bidra till utveckling av såväl befintliga som nya företag och verksamheter. En del i detta är vår Innovationsverkstad som gör en omstart under 2020.

Ett uppstartsmötet ägde rum i december 2019, i samband med Dala Bergslags Uppfinnare höll medlemsmöte hos Samarkand och High Voltage Valley. Inbjudna gäster till mötet var Lisbeth Söderling som berättade om energilager med ödrift samt Susanna Bjärud och Malin Forsgren som berättade om NTA i skolan och lät mötesdeltagarna göra ett experiment för att prova på den sorts pedagogik som de väcker elevernas intresse och engagemang med. 

Innovationsverkstaden har möten cirka sex gånger per år för att diskutera och utbyta idéer och lyssna på olika inbjudna föreläsare och gäster. Innovationsverkstaden ska öka fokus på innovationsutveckling och föra hur vi kan hjälpa innovatörer till marknaden. 

Är du intresserad av att vara med i Innovationsverkstaden - kontakta Lars Lindblom på Samarkand.