Smart Exploration Research Center

Projektet ”Forskningscentrum för Smart Exploration” ska fokusera på hållbar utvinning och anrikning av metaller och mineral. Arbetet leds av Uppsala universitet. Samarkand2015 och Nordic Iron Ore, NIO, är ett par av deltagarna i forskningscentrumet. Målet är att samla ledande kompetens för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång inom området, under en sexårsperiod.  Forskningen ska handla om metaller och mineral som är innovationskritiska, nödvändiga för grön/smart omställning, sällsynta, av bristande tillgång eller inte bör handlas från konfliktzoner.

Forskningscentrumet har fått bidrag på 60 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Två projektansökningarna kom in till SSF:s utlysning för MRC-MetMin, vilket anses som ett rimligt antal då lejonparten av den svenska akademiska expertisen, relaterat till utvinning och anrikning av strategiska metaller och mineral, bedöms ha varit involverad i ansökningarna. Utlysningen riktades enbart mot internationellt ledande forskargrupper med kravet att delta i maximalt två olika projektförslag per organisation.
 
Projektansökningarna kom från Sveriges största universitet och tekniska högskolor och det industriella intresset var imponerande stort, med aktivt deltagande från både stora svenska industriföretag och mindre specialiserade företag. Totalt 17 svenska företag deltog i projektansökningarna.
 
Det vinnande konsortiet visar på bredd och styrka och drivs från Uppsala universitet av projektledare Alireza Malehmir. I centrumet ingår också forskare från Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Från svensk industri deltar Samarkand2015, Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, BitSimNow, Eurobattery Minerals och Amkvo.
 
Forskningscentrumet förväntas bland annat ge utbildning för 15 doktorander och 5 postdoktorer inom detta område.
 
- Det känns fantastiskt att vårt gemensamma projekt får 60 miljoner för att skapa detta viktiga forskningscentrum. Forskningen kring hållbar mineralbrytning är en avgörande del för den gröna omställningen. Vår roll är också att vara bryggan och bidra i dialogen i samhället. Vi har en stark förankring både i civilsamhället, industrin och akademien som jag tror centrumet kommer att ha stor nytta av, säger Lars Lindblom, VD, Samarkand2015.

Läs mer: Smart Exploration Research Center - UU - Uppsala universitet
 
För ytterligare information kontakta:
 
Lars Lindblom, VD Samarkand2015
lars.lindblom@samarkand2015.com, 070-604 65 15
 
Ronne Hamerslag, VD Nordic Iron Ore 
ronne.hamerslag@nordicironore.se, 0240–88 301