Om High Voltage Valley

Syftet med High Voltage Valley är att vidareutveckla den världsledande position regionen har inom elkraftteknik och vår affärsidé är att High Voltage Valley ska vara arenan där olika aktörer och kompetenser samarbetar för att utveckla morgondagens teknik och företag inom elkraftteknik.

High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget
AB Samarkand2015 i samarbete med Hitachi Energy (dåvarande ABB), STRI, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. 
High Voltage Valley är sedan 2014 en ordinarie del av AB Samarkand2015´s verksamhet. 

High Voltage Valley är en neutral plattform för samverkan mellan företag, universitet och offentliga aktörer. Vi samarbetar kring frågor som är viktiga för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. Konkret handlar det bland annat om gemensamma forsknings och utvecklingsprojekt, utveckling av leverantörer och kompetensförsörjning.

Resultatet blir olika utvecklingsprojekt där High Voltage Valley tillsammans med företag, akademi och företag tar fram nya tjänster, produkter eller processer. High Voltage Valley skriver ofta ansökningar för medfinansiering av projekt till bla Tillväxtverket, VINNOVA, Energimyndigheten, Region Dalarna och/eller kommunerna.

Vision

High Voltage Valley är möjliggöraren som med ledande teknik bygger framtidens energieffektiva samhälle.

Ägare

High Voltage Valley är ett helt externfinansierat projekt som ägs av utvecklingsbolaget AB Samarkand2015.
Samarkand2015 i sin tur ägs gemensamt, till lika stora delar, av Ludvika och Smedjebackens kommuner, Region Dalarna, Hitachi Energy i Ludvika och Ovako i Smedjebacken genom den ekonomiska föreningen ”Samarkand2015”.

Organisation

High Voltage Valley har en styrgrupp med representanter från företag, universitet och offentliga aktörer.  För att stärka vår kompetens inom elkraftteknik har vi tillsatt en expertpanel. Vi har också tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med ett av våra senaste projekt High Voltage Valley Walk. Båda dessa grupper bidrar med viktig kompetens till styrgruppen.

High Voltage Valley är ett klusterinitiativ* där akademi, stora och små företag samt offentliga aktörer samarbetar inom olika områden som är viktiga för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. Konkret handlar samarbetet om forsknings och utvecklingsprojekt, utveckling av innovationer och nya företag, utveckling av befintliga leverantörer till elkraftsbranschen samt om att säkerställa branschens behov av kompetensförsörjning. Därmed har verksamheten utvecklats från forskning till att också inkludera andra områden som är viktiga för att skapa förnyelse och ekonomisk tillväxt.
Projekt som just nu är i gång hittar du här!

*Ett organiserat utvecklingsarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer inom en viss bransch med syfte att skapa förnyelse och ekonomisk tillväxt.
Källa: Tillväxtverket.