Projekt

Inom High Voltage Valley driver vi projekt av olika karaktär. Dessa inkluderar både strategiska forskningsprojekt (3-5 år), såsom SmartGrid Energilagring, men även kortare behovsstyrda industrirelaterade projekt (<1 år) med fokus på att utveckla innovationer, produkter och tjänster.

Vi driver också projekt inom leverantörsutveckling och kompetensförsörjning.

Det gemensamma målet för alla våra projekt är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik under de kommande tio åren.

Forskningsprojektet Smart Grid Energilagring i Ludvika hade som målsättning att hitta lösningar på den problematik som lagring och distribuering av alternativa energikällor kan  innebära.

AB Samarkand2015, High Voltage Valley har beviljats 1 miljon för projektet SolEl i Ludvika - Kapacitetsutveckling. Projektet finansieras av Energimyndigheten och kommer att pågå tom sista maj 2017.

En nationell testbädd skapas i Ludvika- Bergslagen för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning.

Syftet med projektet är att skapa en reell testmiljö, en testbädd, där man kan se och testa olika metoder och verktyg för att minska behovet av energi och därmed minska behovet av en utbyggnad av elinfrastruktur för gruvnäringen.

Leverantörsnätverket – High Voltage Valley består av en grupp företag som alla är leverantörer till ABB. Företagen  är strategiskt utvalda av ABBs inköpsavdelningar och är viktiga för både ABB och Ludvika som ort.