Internationellt

Det gemensamma målet för alla våra projekt och aktiviteter är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutvecklaregionens världsledande position inom elkraftteknik under de kommande tio åren.

Fokus ligger på att utveckla innovationer, produkter och tjänster men även inom leverantörsutveckling och kompetensförsörjning.

Samverkan över gränser och branscher
Vi vill stärka vårt arbete inom internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete för elkraftteknik. Vi vill stimulera samverkan mellan akademi, institut och företag i tillväxtländer. Där High Voltage Valley kan vara projektägare eller samverkanspartner.

ADMA - Advanced Manufacturing

Projektet VANGUARD-ADMA har tillsammans med Stifttelsen Teknikdalen och Triple Steelix kartlagt och arbetat fram en modell för regionens företag att utveckla affärer mot off shore industrin.
Arbetet utgår ifrån de industriella utmaningar som företagen i de deltagande tolv europeiska regionerna tagit fram, och som sedan ska matchas med teknologi. Nya produkter och tjänster från deltagande små och medelstora företag, underleverantörer och systemleverantörer ska arbetas fram tillsammans med slutkunder och i samarbeten med de forskningsinstitut som ingår i nätverket.

High Voltage Valley är med för att bevaka intresset för de företag som finns i regionen. 

Här finns information om hela Vanguard Initiativet.

Projektledare:
Stefan Jansson på Dalarna Sciens Park