Capacity building

Courtesy of Hitachi Energy (ABB)

Capacity buildning, Africa

Electrical Power System

är ett ett samarbete kring eltransmission mellan svenska och afrikanska universitet med stöd av näringslivet . 
Syfte med samarbetet är:
 - Att bidra till utveckling av såväl befintliga som nya företag och verksamheter i         Ludvika/Smedjebacken.
 - Att ge fördjupad kunskap om ländernas behov och ett stärkt kontaktnät i regionen.
 - Att bidra till Sveriges ansträngningar att stödja utvecklingen i södra och östra Afrika.

Parter som involverats i samarbetet är: 
University in Addis Abeba, Hitachi Energy (dåvarande ABB), KTH och Chalmers.

En förstudie har genomförts under 2015.

Projektägare: High Voltage Valley/AB Samarkand2015.
Projektledare: Lars Lindblom