Press och media

High Voltage Valley

Här finns bilder att ladda ner på Kathrine Abrahamsen, processledare High Voltage Valley, byggnaden vi finns i samt den första elladdaren i Dalarna.

Bild på plasmaboll 
En plasma boll består av ett yttre glaskula som har fyllts med en inert gas som neon vid ett högt tryck. En andra Glasbulben innehåller det metalliska elektroden som fungerar som källa för de färgglada delarna av färg som utgår från ett klot till nästa. 
 

Logotype

Vår logotyp ska ha en frizon som motsvarar bokstaven H i ordet High. Beroende på logotypens storlek kan frizonen variera. 
Kulören är:
Pantone 3135
CMYK: Cyan 94%, Magenta 15%, Gul 39%, Svart 4%