Samverkanspartners

Vi samarbetar med följande aktörer som stärker High Voltage Valley inom områdena kommersialisering, utveckling av nya produkter och tjänster, företagsutveckling och etableringar.

IDA (Invest in Dalarna Agency)
investindalarna.se


Väsman Invest
vasmaninvest.se

Green Business Region
greenbusinessregion.se

Företagsinkubatorn

teknikdalen.se


ABB Corporate Reserach
abb.se/secrc

Cleantech Scandinavia
cleantechscandinavia.com

Nyföretagarcentrum

nfcludvika.se


IUC Dalarna
(Industriellt Utvecklings Centrum
Dalarna)
iucdalarna.se

Power circle

powercircle.org


Triple Steelix
triplesteelix.se