Ödrift - ett lager med fossilfri energi


Tillsammans med våra samverkansparter och med stöd av Energimyndigheten driver vi ett projekt för att se hur ett energilager kan bidra till att lösa problemen i framtidens fossilfria elsystem där sol och vind får en allt viktigare roll.

Ludvika har satsat stort på solel. Runt rondellen vid stadshuset har det växt fram ett solcentrum, med Dalarnas största solelsinstallationer på Sporthallen, brandstationen, församlingsgården och Kyrkskolan som ligger inom samma område.
 
Projektet har installerat ett energilager med hjälp av överskottet från de ovan nämnda solelsanläggningarna. Solelen lagras i ett energilager, i form av ett batteri, som är placerat i en av världens två största transformatorlådor, Krafttanken, som Hitachi Energy (dåvarande ABB) byggde och som blev kvar i Ludvika efter att transformatorerna monterats ner och levererats till kund i Kina.

Vid ett långvarigt strömavbrott kan energilagret försörja exempelvis räddningstjänst, sporthall och kommunens it-enhet och inte minst ska det ombesörja en uppstart av Ludvika kraftstation som i sin tur sedan kan förse övriga delar av staden med ström. Energilagret ska ingå i ett lokalt mikronät och också fungera som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning. Dessutom har det intill energilagret placerats laddstolpar för elfordon som kan tanka fossilfri el från energilagret.

Läs mer om energilagret, Krafttanken, laddstolpar och fossilfri el i Ludvika på Krafttankens egna hemsida
 
Genom samverkan mellan High Voltage Valley/Samarkand, Ludvika kommun, Hitachi ABB Power Grids, VB Energi, VB Kraft, Altpower, och Högskolan Dalarna tar vi viktiga steg mot vår vision - Med sol, vind och vatten bygger vi ett fossilfritt Västerbergslagen!

Arbetsgruppen som arbetar med ödrift leds av High Voltage Valley.