Elfordonsoffensiven

Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna för eltrafiken i regionen och att höja koncentrationen av elfordon på ett antal platser med elbils- och laddningsinfrastrukturinitiativ. Dessa platser ska verka som demoplatser till skarpa miljöer för elfordonsmarknadens aktörer. Målet var att under tre år få ut totalt 4000 elfordon på vägarna.

Studier över fordonsanvändande och rörelsemönster som samtidigt ska göras ska ge viktig kunskap om användarbeteende och förbättringspotential.

Projektet var ett initiativ taget av Power Circle och Energimyndigheten tillsammans med High Voltage Valley, Gävle Energi, Mälarenergi, Jämtkraft och Falu Energi & Vatten.

High Voltage Valley har bidragit med följande;
- Egen elbil, en Citroën C-Zéro.
- Dalarnas första snabbladdare invigdes 2012 och finns utanför HVV, med gratis tankning.
- Elfordonssalong genomfördes 2012. 
- Elbilen visas upp på mässor/evenemang.
- Erbjudande om att provköra elbilen.
- Elfordonssalong 2015. 
 
Projekttid: 2011-2015
Projektägare: Power Circle
Projektledare: Håkan Runnberg, High Voltage Valley