Elways

Elways  är ett företag som utvecklar system för att mata fordon under färd med elektricitet för att härigenom ta bort den nuvarande begränsning som batterier innebär. Genom att elektrifiera större vägar med Elways lösning blir elektriskt drivna fordon i ett slag överlägsna bränsledrivna fordon genom att de i princip aldrig behöver vare sig tankas eller laddas.

Elways har genom beräkningar och experiment tagit fram kostnadseffektiva lösningar på alla kritiska delar för att ladda både tunga fordon och personbilar under färd. Nästa steg blir att genomföra en fullskalig demonstration med fordon på en elektrifierad vägsträck. Elways är en av vinnarna i Projektet elvägar som är den största pågående innovationsupphandlingen hittills i Europa och gjord av Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten. Elways kommer att bygga en två kilometer lång elväg på sträckan mellan Arlanda och logistikcentralen i Rosersberg under 2017 där  gods omlastas och körs i skytteltrafik med lastbilar till och från flyget.

Elways har ansökt om tjugo svenska patent, sjutton PCT och trettionio internationella patent.   
Två av delägarna i Elways, Gunnar Asplund, grundare och VD samt Alf-Åke Jansson styrelseledamot och ansvarig för kontakter med investerare har tidigare haft långa och framgångsrika karriärer inom Hitachi Energy (dåvarande ABB) i Ludvika. 
High Voltage Valley arbetar för  att hitta lämpliga transportstråk i Dalarna där Elways teknik kan byggas. Samarbete sker med ITS Dalarna och Triple Steelix och flera sme är involverade i utvecking och tillverkning av skenor och komponenter.

Läs mer om Elways på deras hemsida.

Nyheter och mer info om utveckling av elvägar! Länk