Hur man lyckas med ett fungerande leverantörsnätverk!

”Leverantörsnätverket High Voltage Valley”
– vi får fler och fler ordrar!

 
Med på mässan Elmia Subcontractor finns företag från ”Leverantörsnätverket High Voltage Valley” ett underleverantörsnätverk till bla ABB. Du hittar dom i monter B10:12.
 
Leverantörsnätverket har deltagit på Elmia Subcontractor under flera år. Och vi kan med stolthet säga, vi har lyckats med att få ett fungerande leverantörs-nätverk och dessutom fått det att växa, både vad gäller antal deltagande företag och antalet mottagna ordrar.
 
Vad krävs då för att ett ”lyckat” leverantörsnätverk?
 
De viktigaste punkterna är:

  • Tålamod, tålamod, tålamod

                Utan långsiktigt uthållighetsarbete, kommer ingenting att hända

  • Förtroende, förtroende och återigen förtroende

               Har inte företagen förtroende och tillit till varandra fungerar det inte

  • En ”kravställare”

              Det stora företaget som Leverantörsnätverket ska leverera till, var redan från början den som ville ha en utveckling och var intresserad av lokala leverantörer. Fördelar för det ”stora” företaget är snabba leveranser samt närhet till en kunskap som leder till bla nya innovationer för att snabbt lösa problem som kan uppstå.

  • En som driver frågan och är ansvarig!

              En person som under alla åren hållit i trådarna och varit både ”morot och piska” har varit en livsnödvändighet för att detta ska fungera.
 
Leverantörsnätverket High Voltage Valley är nu ett fungerande nätverk och fått ta emot stora order från det stora företaget. Fler företag är nu intresserade av att delta när man ser att det fungerar, men det handlar ju som sagt om tillit, vem vill man släppa in. Utvecklingen kommer att fortsätta.
 
Besök gärna några av företagen i montern i hall B, plats 10:12.

Leverantörsnätverket:
Lemont         
Mattsson Metal AB
MVUSAB     
Svanströms Lackeringar AB
Vilas
Plimab
Partners:
Rolf kuggservice
Malmens mekaniska
                   
Har du frågor, kontakta företagen i montern eller
Lars Lindblom, vd Samarkand2015, tel:070 604 65 15

MVUSAB
MVUSAB
MVUSAB
MVUSAB