Hur man lyckas med ett fungerande leverantörsnätverk!

”Leverantörsnätverket High Voltage Valley”
– vi får fler och fler ordrar!

  
Leverantörsnätverket har deltagit på Elmia Subcontractor under flera år. Och vi kan med stolthet säga, vi har lyckats med att få ett fungerande leverantörs-nätverk och dessutom fått det att växa, både vad gäller antal deltagande företag och antalet mottagna ordrar.
 
Vad krävs då för att få ett ”lyckat” leverantörsnätverk?
 
De viktigaste punkterna är:

  • Tålamod, tålamod, tålamod

                Utan långsiktigt uthållighetsarbete, kommer ingenting att hända

  • Förtroende, förtroende och återigen förtroende

               Har inte företagen förtroende och tillit till varandra fungerar det inte

  • En ”kravställare”

              Det stora företaget som Leverantörsnätverket ska leverera till, var redan från början den som ville ha en utveckling och var intresserad av lokala leverantörer. Fördelar för det ”stora” företaget är snabba leveranser samt närhet till en kunskap som leder till bla nya innovationer för att snabbt lösa problem som kan uppstå.

  • En som driver frågan och är ansvarig!

              En person som under alla åren hållit i trådarna och varit både ”morot och piska” har varit en livsnödvändighet för att detta ska fungera.
 
Leverantörsnätverket High Voltage Valley är nu ett fungerande nätverk och fått ta emot stora order från det stora företaget. Fler företag är nu intresserade av att delta när man ser att det fungerar, men det handlar ju som sagt om tillit, vem vill man släppa in. Utvecklingen kommer att fortsätta.

MVUSAB
MVUSAB
MVUSAB
MVUSAB