SmartGrid

Solen lyser och vinden blåser inte alltid när vi som mest behöver energin, vilket innebär stora utmaningar när det gäller att hitta smarta sätt att lagra denna energi på. Forskningsprojektet Smart Grid Energilagring i Ludvika hade som målsättning att hitta lösningar på den problematik som lagring och distribuering av alternativa energikällor kan innebära.

Projektet var ett samarbete mellan industri och universitet (doktorandprojekt)  där High Voltage Valley, STRI, Vinnova, Hitachi Energy (dåvarande ABB),
VB Elnät, AB Samarkand2015, Uppsala Universitet, KTH och Luleå Tekniska Högskola ingick.

Målet för projektet var att utveckla ny kunskap och teknik som bidrar till att utveckla svensk kompetens för grön energi och energieffektivisering med SmartGrid-lösningar. Ytterligare ett mål var att säkerställa regionens världsledande ställning inom elkraftområdet och skapa möjligheter till affärsmässiga avknoppningsverksamheter och exportmöjligheter.
Se filmen om vad SmartGrid är, här!

Smart Grid-Projektet innehöll tre delar 
STRI- Luleå tekniska universitet arbetade med att identifiera krav och möjligheter för att kunna öka andelen förnyelsebar energi och att ta fram en skalbar energicontainer
KTH fokuserade sitt testarbete på att kunna hitta en modell för att övervaka och styra elnäten.
Uppsala Universitet arbetade med batteriforskning för hitta de mest optimala batterierna där deras fokus låg på miljövänliga material baserade på kisel och järn.
Dessutom hade det lokala energibolaget VB Energi en viktig roll i projektet eftersom de äger elnätet. Det skapar stora möjligheter för att kunna använda elnätet för att testa forskningsarbetet.
Projektet använde den FUD-plattform (Forskning Utveckling Demonstration) som finns i Ludvika, det är en container som innehåller solceller, en vindsnurra och en mängd teknisk utrustning

Projekttid: 1 december 2009 - 31 december 2015
Projektledare: Lars Lindblom, lars.lindblom@samarkand2015.com
Medfinansiärer: Vinnova, Hitachi Energy (dåvarande ABB), STRI, VB Elnät, AB Samarkand2015 och Uppsala Universitet, övriga samarbetspartners är KTH och Luleå Tekniska Högskola.