Solar Bike Sharing

Projektidén handlar om att utveckla ett koncept med elcykeluthyrning med en lösning för laddning via till exempel solcellstak, vidare för förvaring, uthyrning, övervakning och skötsel samt kringtjänster. Solar Bike Sharing skall vara mobilt genom att en standardiserad container används.

Till konceptet kan olika tilläggstjänster knytas. Vid bokning av hyrcykel kan till exempel lunchlåda picknickkorg eller matkasse beställas som finns tillgänglig i ett smart kylförvaringssystem vid avhämtning eller återlämning av cykel. Tjänsten med matkasse kan också göras tillgänglig för icke cyklister. För skötsel och kringtjänster involveras sociala företag, till exempel Samhall i Sverige och liknande företag i andra länder.

Målgruppen för SBS är till exempel pendlare och besökare. För att öka tillgängligheten ska trehjuliga elcyklar finnas för personer med funktionsnedsättning.

Parter som deltar i projektet är för närvarande;
AB Samarkand2015/High Voltage Valley, Hellmans SBA, Monark Exercise AB, Ludvika kommun, Road to Market, LG IT, Teknikdalen – Green Business Region samt altPOWER.

Projektägare: AB Samarkand2015