Solel - information

SolEl är ett samarbete mellan Ludvika kommun, Ludvika Kommunfastigheter, VB Energi, ABB, STRI, Högskolan Dalarna, AltPower och High Voltage Valley. Vi jobbar för ett hållbart lokalt samhällsbyggande med omställning till förnybar energiproduktion genom solel och smarta elnät.

Länkar