Testbädd - energiförsörjning gruva

En nationell testbädd skapas i Ludvika- Bergslagen för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning.

Syftet med projektet är att skapa en reell testmiljö, en testbädd, där man kan se och testa olika metoder och verktyg för att minska behovet av energi och därmed minska behovet av en utbyggnad av elinfrastruktur för gruvnäringen.

Testbädden består av gruvor i drift (Zinkgruvan och Garpenbergs gruva), gruvor som är under uppstart (Blötbergets gruva och Norra Kärr), ett befintligt regionalt elnät (VB Elnät) och den forsknings och demonstrationsanläggning (FUD) som finns i Ludvika på STRI vilket ger möjligheter att kunna genomföra studier, simuleringar och testa olika verktyg direkt.

Dokument:
HEAT COLLABORATION FOR INCREASED RESOURCE EFFICIENCY
- A CASE STUDY OF A REGIONAL DISTRICT HEATING SYSTEM AND A MINE
The paper was presented at the 15th International Symposium on District Heating and Cooling
September 4-7, 2016, Seoul, Republic of Korea (South Korea) by Danica Djuric Ilic. 


Parter som deltar i projektet är för närvarande;
AB Samarkand2015/High Voltage Valley, Blötbergets gruva, Nordic Iron Ore, Garpenbergs gruva-Boliden, Zinkgruvan-Lundin Mining, Norra Kärr-Tasman Metall, VB Energi, Linköpings universitet, Luleå Tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Ludvika kommun, Väsman Invest, Elways, Atlas Copco, Essverk, Industriell Laststyrning samt STRI m.fl. 
”VINNOVA anser att projektet har hög potential och att det adresserar ett nationellt likväl som internationellt viktigt område. Gruvindustrin som helhet är idag en av Sveriges mest energiintensiva näringar och det finns därför både stor potential och stort behov av energieffektivare teknik”
 
Projekttid: 2014.08.01 – 2016.01.29, Fas 1
Projektägare: AB Samarkand2015
Projektledare: High Voltage Valley