Testbädd - energiförsörjning gruva

En nationell testbädd skapades i Ludvika- Bergslagen för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning.

Syftet med projektet var att skapa en reell testmiljö,
en testbädd, där man kunde se och testa olika metoder och verktyg för att minska behovet av energi och därmed minska behovet av en utbyggnad av elinfrastruktur för gruvnäringen.
 

Testbädden bestod av gruvor i drift (Zinkgruvan och Garpenbergs gruva), gruvor som var under uppstart (Blötbergets gruva och Norra Kärr), ett befintligt regionalt elnät (VB Elnät) och den forsknings och demonstrationsanläggning (FUD) som finns i Ludvika på STRI vilket gav möjligheter att kunna genomföra
studier, simuleringar och testa olika verktyg direkt.


Dokument:
HEAT COLLABORATION FOR INCREASED RESOURCE EFFICIENCY
- A CASE STUDY OF A REGIONAL DISTRICT HEATING SYSTEM AND A MINE
The paper was presented at the 15th International Symposium on District Heating and Cooling
September 4-7, 2016, Seoul, Republic of Korea (South Korea) by Danica Djuric Ilic. 


Parter som deltog i projektet;
AB Samarkand2015/High Voltage Valley, Blötbergets gruva, Nordic Iron Ore, Garpenbergs gruva-Boliden, Zinkgruvan-Lundin Mining, Norra Kärr-Tasman Metall, VB Energi, Linköpings universitet, Luleå Tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Ludvika kommun, Väsman Invest, Elways, Atlas Copco, Essverk, Industriell Laststyrning samt STRI m.fl. 
”VINNOVA anser att projektet har hög potential och att det adresserar ett nationellt likväl som internationellt viktigt område. Gruvindustrin som helhet är idag en av Sveriges mest energiintensiva näringar och det finns därför både stor potential och stort behov av energieffektivare teknik”
 
Projekttid: 2014.08.01 – 2016.01.29, Fas 1
Projektägare: AB Samarkand2015
Projektledare: High Voltage Valley