Ödrift - ett lager med fossilfri energi


Tillsammans med våra samverkansparter och med stöd av Energimyndigheten har vi påbörjat ett projekt för att se hur ett energilager kan bidra till att lösa problemen i framtidens fossilfria elsystem där sol och vind får en allt viktigare roll.

Ludvika har satsat stort på solel. Runt rondellen vid stadshuset har det växt fram ett solcentrum, med Dalarnas största solelsinstallationer på Sporthallen och brandstationen och nu senast även på församlingsgården. Planering för installation av solpaneler pågår även för Kyrkskolan som ligger inom samma område.
 
Projektet handlar om att installera, testa och demonstrera ett energilager med hjälp av överskottet från de ovan nämnda solelsanläggningarna. Solelen ska lagras i ett energilager i form av ett batteri som är tänkt att placeras i en av de stora transformatorlådor som ABB buggde världens största transformatorer i och som blev kvar i Ludvika efter att transgormatorerna monterats ner och levererats till kund i Kina.

Vid ett långvarigt strömavbrott ska energilagret försörja exempelvis räddningstjänst, sporthall och kommunens it-enhet och inte minst ska det ombesörja en uppstart av Ludvika kraftstation som i sin tur sedan kan förse övriga delar av staden med ström. Energilagret ska ingå i ett lokalt mikronät och också fungera som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning. Dessutom är tanken att bygga laddstolpar för elfordon som kan tanka fossilfri el från energilagret.
 
- Vårt mål med detta arbete är att göra något gott för Ludvika som stärker vår innovationskraft, gör oss attraktivare och att vi blir en kommun som går i bräschen för omställningen till en fossilfri elförsörjning, säger Kathrine Abrahamsen, projektledare på High Voltage Valley.
 
Genom samverkan mellan High Voltage Valley/Samarkand, Ludvika kommun, ABB, VB Energi, VB Kraft, Altpower, och Högskolan Dalarna tar vi viktiga steg mot vår vision - Med sol, vind och vatten bygger vi ett fossilfritt Västerbergslagen!

Arbetsgruppen som arbetar med ödrift leds av Lisbeth Söderling, High Voltage Valley.