Möjliggöraren som bygger framtidens
energieffektiva samhälle

Utveckling & projekt

Inom High Voltage Valley bedrivs en rad projekt och arbeten
Cybersäkerhet i elnätet, multifunktionellt energi-lager i Krafttanken, och Smart Exploration Research Center är 
några exempel. Kännetecknande för vårt arbete med Smart specialisering är att det bygger på samarbeten mellan företag, offentliga aktörer akademi och den världsledande kompetens som Hitachi Energy i Ludvika har.

Internationellt

High Voltage Valley  ingår i flera internationella forsknings och utvecklings projekt. Omställningen till fossilfri energi pågår över hela världen och över-
gången till sol, vind och vatten ställer nya krav på eltransmission. Ett exempel är Capacity Building, Africa, Electrical Power Systems, som är ett samarbete kring eltransmission mellan svenska och afrikanska universitet med stöd av Sida och näringslivet.

Leverantörsnätverk

Leverantörsnätverket High Voltage Valley
är en grupp leverantörer till Hitachi Energy. Företagen är strategiskt utvalda av Hitachi Energys inköpsavdelningar och är viktiga för både industrin och Ludvika som ort.

Diginätverket
är ett brett nätverk av expertis i samverkan, för ett effektivare arbete med digitalisering i ditt företag.
Du behöver bara ta en kontakt för att få all samlad experthjälp.  

Nyheter:

2023 > 05

Stort grattis till Annelie Jacobsen som vann tipspromenaden på HVV Walks återinvigning i samband med Earth Week. Priset, ett presentkort på 500 kronor sponsrades av Unika Ludvik och delades ut av Marianne Liinanki från Samarkand2015. 

Läs hela inlägget »

Den 25 maj klockan 16.00 - 18.00 håller vi Öppet hus i Krafttanken. Välkommen att titta in i transformatorlådan och se energilagret som ska bidra till fossilfri lokal energiförsörjning i Ludvika vid en eventuell kristid.

Öppet hus arrangeras i samband med Earth Week då det även är återinvigning High Voltage Valley Walk och Öppet hus vid Ludvika vattenkraftverk

Läs hela inlägget »

I samband med Earth Week och öppet hus av Krafttanken är det återinvigning High Voltage Valley Walk. Det är ett interaktivt gångstråk med syfte att synliggöra innovationskraften i bygden.
Under torsdagen den 25 maj har vi en tipspromenad längs gångstråket. På fem av de 17 skyltarna längs stråket finns separata QR-koder som du då ska skanna för att komma till tipsfrågorna.

Läs hela inlägget »