Möjliggöraren som bygger framtidens
energieffektiva samhälle

Utveckling & projekt

Inom High Voltage Valley bedrivs en rad projekt och arbeten
Cybersäkerhet i elnätet, multifunktionellt energi-lager i Krafttanken, och Smart Exploration Research Center är 
några exempel. Kännetecknande för vårt arbete med Smart specialisering är att det bygger på samarbeten mellan företag, offentliga aktörer akademi och den världsledande kompetens som Hitachi Energy i Ludvika har.

Internationellt

High Voltage Valley  ingår i flera internationella forsknings och utvecklings projekt. Omställningen till fossilfri energi pågår över hela världen och över-
gången till sol, vind och vatten ställer nya krav på eltransmission. Ett exempel är Capacity Building, Africa, Electrical Power Systems, som är ett samarbete kring eltransmission mellan svenska och afrikanska universitet med stöd av Sida och näringslivet.

Leverantörsnätverk

Leverantörsnätverket High Voltage Valley
är en grupp leverantörer till Hitachi Energy. Företagen är strategiskt utvalda av Hitachi Energys inköpsavdelningar och är viktiga för både industrin och Ludvika som ort.

Diginätverket
är ett brett nätverk av expertis i samverkan, för ett effektivare arbete med digitalisering i ditt företag.
Du behöver bara ta en kontakt för att få all samlad experthjälp.  

Nyheter:

2024 > 06

Den 17-18 oktober arrangerar vi för femtonde gången Powerful Innovation Days i Ludvika, staden som leder utvecklingen inom energi och ödrift.

Powerful Innovation Days är en mötesplats för kunskapsutbyte, inspiration och nätverkande. Årets tema fokuserar på hur vi kan säkerställa energiförsörjningen vid kriser eller cyberattacker. Lokala och regionala ödrifter är en lösning.

Inspireras av Ludvikas framstående exempel som energilagret i Krafttanken, och delta i diskussioner om den snabba tillväxten i Ludvika-Smedjebacken. Missa inte chansen att delta i detta viktiga forum och bidra till framtidens energilösningar!

Läs hela inlägget »