1 miljon till projektet SoEl 


AB Samarkand2015, High Voltage Valley har beviljats 1 miljon för projektet SolEl i Ludvika - Kapacitetsutveckling. Projektet finansieras av Energimyndigheten och kommer att pågå tom sista maj 2017.

Projektet ska ses som en del i den stora satsning som Ludvika kommun gör på solel, de kommande åren.

Skälet till beslutet
Byggnader står för en stor del av energianvändningen i Sverige och världen och är ett centralt område i t.ex. FNs klimatpanels plan för minskad energianvändning. Detta ställer höga krav på samhällsplanerare att integrera och skapa förutsättningar för nya tekniska lösningar. Projektet SolEl i Ludvika syftar till att både utveckla ny kunskap såväl som att implementera befintlig kunskap om hur energieffektivisering kan uppnås inom samhällsbyggande och fysisk planering genom en markant ökad produktion och användning av solel.
 
Arbetsgruppen
I arbetsgruppen för projektet finns förutom Kathrine Abrahamsen på High Voltage Valley som projektledare; Ulf Westman och Jan Hedberg, Ludvika Hem; Stefan Andersson och Birgitta Parling Andersson, Ludvika kommun, Thomas och Lisa Fröbel; Pablo Rey, STRI samt Peter Ydersten på VB Energi.
Alla i gruppen anser att projektet är helt rätt för framtiden. Projektet ger utrymme för att arbeta mer långsiktigt för att få ett Ludvika som är självförsörjande av sol och vind under vissa perioder.
Peter Ydersten är ”glad att få vara med från början i denna typ av satsning. Vi ser det också som en möjlighet att få ny kunskap tänka långsiktigt och miljömässigt, det är viktigt för oss”.

Presentation för politiker
Projektet har presenterats för politikerna i kommunen. 

Åsa Wikberg säger att ”Jag är väldigt glad att den här satsningen nu är i gång och att det är flera parter som samarbetar kring att vidareutveckla och göra det mesta av de pengar som finns avsatta. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen i det här projektet!”

"Det är väldigt glädjande att vi inom ramen för Samarkand/High Voltage Valley lyckats skapa en så väl fungerande arbetsgrupp som involverar flera olika lokala aktörer och drar nytta av den spetskompetens på området som finns i Ludvika. På det här sättet får vi ut maximal nytta av de investerigsmedel vi från kommunens sida har anslagit till solelutbyggnad säger kommunalrådet Lars Handegard" 
Planer för solel
Till att börja med så undersöks möjligheter för att sätt upp solceller på Sporthallen och Brandstation. Där finns lämpliga tak och/eller väggar.

Vill du veta mer, kontakta:
Kathrine Abrahamsen, Processledare High Voltage Valley
Tel: 0240-56 55 10, Mejl: kathrine.abrahamsen@highvoltagevalley.se  

Länkar

-

Senaste nyheter