Vindkraftarena Dalarna

Förra året etablerades Vindkraftarena Dalarna; ett embryo för att koordinera processer kring och skapa en plattform för kommuner, vindkraftsbolag och organisationer att diskutera utvecklingen av vindkraft i länet. Årets konferens summerar det vi hittills har åstadkommit tillsammans och vad som ligger framför oss. Utrymme ges för att utbyta idéer, behov, tips, erfarenheter och verktyg som vi alla kan ha användning av framöver.
När: 8 december
Var: Borlänge, Galaxen Konferens
Sista anmälningsdag: 23 nov 2023

Företagens konkurrenskraft kräver elektrifiering och därmed tillgänglig fossilfri kraft. Dalarna är redan i stort behov av ökad hållbar produktion av såväl vind- som solkraft och ett robust nät. Det finns lokala argument för och emot vindkraft. Med denna konferens vill vi tydliggöra vindkraftens roll i Dalarnas energiomställning, bidra till att debatten är kunskapsbaserad och saklig och att regionala och lokala processer är effektiva och öppna.

Anmäl dig senast 23 november hos Länsstyrelsen Dalarna

Målgrupp
Kommunernas näringslivs- och samhällsavdelningar, berörda politiker, vindkraftsbolag, myndigheter och organisationer som arbetar med energiomställning.

Program
08.50 Kaffet står framdukat

09.20 Välkommen
Länsstyrelsen Dalarna & Region Dalarna

09.30 EUs Green Deal – Högrelevant för Dalarna
Central Swedens kontor i Bryssel

09.45 Energiomställning i Dalarna – nu händer det
Färdplan Smarta energisystem, Region Dalarna
Effektkartläggning el, Effekt4Dalarna, Samarkand2015
Besöksparken Vindpark Dalarna, Dalavind, SR-Energy
Leverantörsnod Dalavindkraft, Samarkand 2015
Regionalt planeringsunderlag för vindkraft, Länsstyrelsen
Landskapskaraktärsanalys Dalarna, Länsstyrelsen

10.30 Paus

10:50 Samordnad energiplanering
Vägledning för kommunal energiplanering, Energimyndigheten
Samordning kring nätkapacitet, Effekt4Dalarna
Nya energilandskap - vem äger tolkningsrätten?, ej bekräftat
Utredning ”Nationell fysisk planering”, Region Dalarna

11.30 En gemensam etableringsprocess för solel och vindkraft – vad krävs? Grupparbete

12.15 Lunch

13.00 Slutsatser och reflektioner från grupparbeten

13.30 Lokala dialogprocesser kring vindkraft – vad funkar och vad funkar inte?
Nationellt kunskapscentrum för lokal delaktighet, Hela Sverige ska leva Gävleborg
Bygdeprocess Vindkraft, erfarenheter och medskick, Hela Sverige ska leva Dalarna
Kommunal vindkraftsplanering, exempel från länet
Kommunala energikoordinatörer, Eolus Vind

14.10 Verktyg för dialog – vad funkar och vad vill vi satsa på? Grupparbete och summering.

15.00 Avslut med kaffe - åk gärna kollektivt!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter