Möjliggöraren som bygger framtidens
energieffektiva samhälle

Utveckling & projekt

Inom High Voltage Valley bedrivs en rad projekt och arbeten. Solel i Ludvika, Energy matching och Multifunktionellt energi-lager i Krafttanken, är 
några exempel. Kännetecknande för vårt arbete med Smart specialisering är att det bygger på samarbeten mellan företag, offentliga aktörer akademi och den världsledande kompetens som Hitachi Energy i Ludvika har inom elkraftsteknik och transmission. 

Internationellt

High Voltage Valley  ingår i flera internationella forsknings och utvecklings projekt. Omställningen till fossilfri energi pågår över hela världen och över-
gången till sol, vind och vatten ställer nya krav på eltransmission. Ett exempel är Capacity Building, Africa, Electrical Power Systems, som är ett samarbete kring eltransmission mellan svenska och afrikanska universitet med stöd av Sida och näringslivet.

Leverantörsnätverk

Leverantörsnätverket High Voltage Valley
är en grupp leverantörer till Hitachi Energy. Företagen är strategiskt utvalda av Hitachi Energys inköpsavdelningar och är viktiga för både industrin och Ludvika som ort.

Diginätverket
är ett brett nätverk av expertis i samverkan, för ett effektivare arbete med digitalisering i ditt företag.
Du behöver bara ta en kontakt för att få all samlad experthjälp.  

Nyheter:

2016 > 08

Nu  är vår nya hemsida äntligen igång. Vi hoppas du gillar den och hittar det du söker. Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag, det är lätt för oss att förbättra.
Vi har flyttat kontakter längst ned på sidan. Så där hittar du alla våra telefonnummer och mailadresser.
Välkommen in!

Läs hela inlägget »


AB Samarkand2015, High Voltage Valley har beviljats 1 miljon för projektet SolEl i Ludvika - Kapacitetsutveckling. Projektet finansieras av Energimyndigheten och kommer att pågå tom sista maj 2017.

Läs hela inlägget »

Elways har fått beviljat medel för att lägga ytterligare 2 km elväg.  Sträckan blir på allmän väg, precis bredvid den testbana som redan finns vid Arlanda. Vi kan då använda elektrifieringen till båda, förklarar Gunnar Asplund, vd på Elways som även varit utveck-lingschef i 15 år på ABB i Ludvika.

Den nya sträckan kommer läggas under juni 2017 och vara klar för användning i september 2017. 

Läs hela inlägget »