Möjliggöraren som bygger framtidens
energieffektiva samhälle

Utveckling & projekt

Inom High Voltage Valley bedrivs en rad projekt och arbeten
Cybersäkerhet i elnätet, multifunktionellt energi-lager i Krafttanken, och Smart Exploration Research Center är 
några exempel. Kännetecknande för vårt arbete med Smart specialisering är att det bygger på samarbeten mellan företag, offentliga aktörer akademi och den världsledande kompetens som Hitachi Energy i Ludvika har.

Internationellt

High Voltage Valley  ingår i flera internationella forsknings och utvecklings projekt. Omställningen till fossilfri energi pågår över hela världen och över-
gången till sol, vind och vatten ställer nya krav på eltransmission. Ett exempel är Capacity Building, Africa, Electrical Power Systems, som är ett samarbete kring eltransmission mellan svenska och afrikanska universitet med stöd av Sida och näringslivet.

Leverantörsnätverk

Leverantörsnätverket High Voltage Valley
är en grupp leverantörer till Hitachi Energy. Företagen är strategiskt utvalda av Hitachi Energys inköpsavdelningar och är viktiga för både industrin och Ludvika som ort.

Diginätverket
är ett brett nätverk av expertis i samverkan, för ett effektivare arbete med digitalisering i ditt företag.
Du behöver bara ta en kontakt för att få all samlad experthjälp.  

Nyheter:

2022

High Voltage Valley arrangerar årligen Powerful Innovation Day. I år hölls evenemanget hos Hitachi i företagets infocenter. Temat för dagen var Framgångsrika hållbarhetsinitiativ – Västerbergslagen utmärker sig globalt. Moderator var Lennart Ekdal.

Läs hela inlägget »

Framgångsrika hållbarhetsinitiativ
- Västerbergslagen utmärker sig globalt

Powerful Innovation day 2022 blir en eftermiddag med fokus på konkurrenskraft och spetskompetens samt framtidsspaningar om utmaningar och möjligheter.
Datum: 26 augusti, kl. 13:00-17:00. Plats: Infocenter Hitachi Energy, Ludvika
Arrangemanget är för inbjudna gäster. Anmälan stängd.

Läs hela inlägget »

Stamnätet utslaget – hur ordnar vi elen lokalt? Se livesändning från Almedalen när Lars Lindblom, Samarkand2015/High Voltage Valley och Leif Pettersson, KSO Ludvika kommun medverkar i ett seminarium om Ludvikas ödrift.

Läs hela inlägget »

Tillsammans med vindkraftcentrum har projektet Innovationsnod Vindkraft tagit fram en digital leverantörsplattform, Leverantörsnod DalaVindkraft, som erbjuder matchmaking av lokalt näringsliv till vindkraftsparkerna under och efter byggandet av parkerna.

Läs hela inlägget »

Lars Lindblom och Petra Holmlund diskuterar och reflekterar aktuella projekt och arbeten inom energiförsörjning.

Läs hela inlägget »

Samtal med Lars Lindblom, vd Samarkand och High Voltage valley, som reflekretar över det gångna och det kommande året.

Läs hela inlägget »