Vill du leverera till byggen av vindkraftparker?

Tillsammans med vindkraftcentrum har projektet Innovationsnod Vindkraft tagit fram en digital leverantörsplattform, Leverantörsnod DalaVindkraft, som erbjuder matchmaking av lokalt näringsliv till vindkraftsparkerna under och efter byggandet av parkerna.

Med en gemensam plattform för hela Dalarna kan företag registrera sig och på så vis själva välja till vilka parker som intresset finns att leverera till. Vindkraftexploatörerna kan enkelt hitta det lokala näringslivet via plattformen och skapa kontakt med de företag beroende på vilka tjänster och varor som efterfrågas under olika perioder.

Innovationsnod Vindkraft är ett projekt som delvis är finansierat av energimyndigheten och som drivs av Samarkand2015 ihop med Länsstyrelsen Dalarna. Projektet handlar om att aktivera det lokala näringslivet i samband med byggandet av vindkraftparker samt att hitta nya innovativa lösningar i samhället i samband med detta. 
 
Länk till plattformen Leverantörsnod DalaVindkraft

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter