Studentprojekt inom SolEl i Ludvika

Fredagen den 12 januari presenterade studenter från Högskolan Dalarnas mastersprogram i Solenergi, sina studentprojekt.
De 15 studenterna som kommer från olika länder i hela världen har genomfört två delprojekt för High Voltage Valley, Ludvika kommun, LudvikaHem och VB Elnät.
I Energy Matching har studenterna undersökt möjligheterna att kunna minimera användandet av pellets genom att installera solceller på en fastighet i Sunnansjö.

Det var många intresserade som deltog under fredagens presentationer. Det var många intresserade som deltog under fredagens presentationer.

Studien ingår i ett större EU projekt med 16 parter från 5 länder. Målet är att bygga en demonstrationsanläggning med solceller, värmepumpar och energilager  mm som försörjer fastighetens energibehov,
 
Den andra gruppen studenter, har arbetat med ett lokalt energilagersystem för Ludvika. Projektet utgår från analyser som gjorts av Ludvika kommun (UPOS) där syftet är att använda lokalproducerad el för att skapa en ödrift i händelse av att Ludvika blir strömlöst. Det handlar om att kunna säkerställa samhällsviktiga funktioner vid en krissituation.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter