Spendrups utnämns till Dalapilot 

Spendrups utnämns i kategorin energismarta livsmedelsföretag.
I Dalarna finns det många som arbetar aktivt med energieffektivisering och användningen av förnybar energi för att minska sin klimatpåverkan. Genom att lyfta fram länets pionjärer vill styrgruppen för Energiintelligent Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län främja deras arbete och sprida kunskap om de goda exempel som finns. Hela artikeln.

En dalapilot är ett företag, en organisation eller en privatperson som är en föregångare och förebild gällande arbete som leder till energieffektivisering, minskad klimatpåverkan eller ökad användning av förnybar energi.
Syftet med att utnämna dalapiloter är att uppmuntra de aktörer som är framgångsrika föregångare inom energi- och klimatområdet i länet. Därför är det med stor glädje som landshövding Ylva Thörn idag presenterar våra nya dalapiloter – Sahlins struts och Spendrups.

Spendrups har under många år satsat på resurseffektivisering för att minimera miljöbelastningen. All el som används kommer från förnyelsebara källor. Från avloppsanläggningen utvinns sedan 2007 biogas, som används för uppvärmningen av lokaler. 2015 togs nästa steg i utfasningen av oljeanvändning genom att utvinna egen bioenergi från drav, som är en organisk restprodukt från öltillverkning. Anläggningen är unik i Sverige och en av de första i världen. Inom några år räknar Spendrups med att ha uppnått helt en klimatneutral produktion. För att minimera miljöbelastningen från transport av varorna ställs tuffa miljökrav på transportföretagen. Hälften av transporterna går på förnybart bränsle.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter