Distanskurs för upphandling av solcellssystem

Kursen riktar sig mot beställare och ger kunskap och underlag för att bedöma möjligheter för installation av solcellssystem i större byggnader så som flerfamiljshus, kontorsbyggnader och andra kommunala eller kommersiella byggnader.

Kursen förmedlar grundläggande kunskap om solcellsteknik och systemutformning. Huvudfokus för kursen ligger på regelverk, ekonomi och upphandling av solcellssystem.

Kursen är kostnadsfri och består av ett flertal inspelade föreläsningar  samt en fysisk träff (workshop). Föreläsningarna är sammanlagt ca 5 tim som kursdeltagarna får tillgång till under hösten 2017. Workshopen kommer att hållas vid Högskolan Dalarna i Borlänge torsdag 7 december och ger kursdeltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera läranderesultatet. Under denna träff arbetar vi med ett konkret upphandlingsexempel.

Kursdeltagarna behöver intyga den tid de har använt för kursen som medfinansiering i projektet EcoInside. 

Innehåll

 • Introduktion: Allmänt om solenergi och solel samt solelmarknad i Sverige och världen
 • Solcellsteknik: Olika solceller, verkningsgrad, prestanda
 • Systemutformning: Hur börjar man? Koppling av solcellsmoduler, växelriktare, dimensionering och kringutrustning
 • Elproduktion och elanvändning: Elproduktion från solceller, elbehov, lastprofiler, egenanvändning och lagring av solel
 • Solel i byggnader: Byggnadens förutsättningar, montage av solceller och byggnadsintegrering
 • Drift och underhåll
 • Investering och lönsamhet: Produktionskostnad för solel, värde av producerad solel inklusive olika stöd och incitament, exempel på lönsamhet
 • Affärsmodeller: Egen regi, elköpsavtal (Power Purchase Agreement), Leasing
 • Upphandling:
  • Del I: Förstudie, förfrågningsunderlag, kravspecifikation
  • Del II: Anbudsgivning, anbudsutvärdering, dokumentation, garantitid, besiktning

Välkomna!

Datum/Tid
2017-10-23 - 2017-12-07
00:00 - 23:59

Boka plats här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter