Stort internationellt EU projekt på LudvikaHem

LudvikaHem finns  med i ett internationellt utvecklingsprojekt som finansieras via Horizon2020. De svenska företag/organisationer som finns med är Ferroamp, Nibe, Högskolan Dalarna och LudvikaHem. Förutom dessa finns sammanlagt 16 företag, högskolor  och institut från 6 olika länder med i projektet. 

Projektet som heter "Energy matching" vilket i korthet innebär att matcha olika typer av energi från olika energikällor, värmepump, solceller mm och hur energilager kan användas. LudvikaHem kommer att använda tre av sina hyreshus i Sunnansjö för att skapa en demoanläggning.
Projektet begräknas pågå i knappt 5 år.
Det är första gången som ett Ludvikaföretag deltar i ett Horizon 2020 projekt. High Voltage Valley bidrar med stöd och kompetens för att söka och genomföra projektet.
Vill du veta mer, kontakta Kathrine Abrahamsen, 070 318 60 33.