Stort internationellt EU projekt på LudvikaHem

LudvikaHem finns  med i ett internationellt utvecklingsprojekt som finansieras via Horizon2020. De svenska företag/organisationer som finns med är Ferroamp, Nibe, Högskolan Dalarna och LudvikaHem. Förutom dessa finns sammanlagt 16 företag, högskolor  och institut från 6 olika länder med i projektet. 

Projektet som heter "Energy matching" vilket i korthet innebär att matcha olika typer av energi från olika energikällor, värmepump, solceller mm och hur energilager kan användas. LudvikaHem kommer att använda tre av sina hyreshus i Sunnansjö för att skapa en demoanläggning.
Projektet begräknas pågå i knappt 5 år.
Det är första gången som ett Ludvikaföretag deltar i ett Horizon 2020 projekt. High Voltage Valley bidrar med stöd och kompetens för att söka och genomföra projektet.
Vill du veta mer, kontakta Kathrine Abrahamsen, 070 318 60 33.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter