Lisbeth Söderling hedras för sina insatser inom HVDC

En av medarbetarna På High Voltage Valley/Samarkand2015, Lisbeth Söderling, hyllas av ABB för sina betydande insatser inom HVDC. 

Under en högtidlig ceremoni med tal och hyllningar fick Lisbeth en av de nya konferenslokalerna på ABB i Västerås namngiven efter sig. Namngivningen var en hyllning till fyra skickliga och berömda HVDC-kvinnor som alla har gjort skillnad i att utveckla HVDC till vad det är idag och skapat ABB-historia.

I motiveringen kan man läsa;
Lisbeth Söderling var den första kvinnan på HVDC att bli teknisk chef inom kontroll- och skyddskontoret. Detta var i slutet av 1980-talet. Hon har därefter spelat en nyckelroll i att etablera HVDC-tekniken och utveckla marknaden i nya regioner.
Som Senior HVDC Engineer, Senior Project Manager och flera andra chefsroller samt med rollen som en skicklig mentor har hon fört vidare sin långvariga kunskap till generationer av nya ingenjörer. Som chef för ABB Transmission & Distribution University hade hon en nyckelroll i positioneringen av ABB i Ludvika internationellt som HVDC:s globala centrum.

 
Hos High Voltage Valley arbetar Lisbeth som projektledare för Capacity Building Africa som är ett samarbete med Sida, University in Addis Abeba, ABB, KTH och Chalmers som syftar till att främja internationalisering av den kompetens som finns inom elkraftsystem i region Dalarna.
Målet är att etablera samarbeten mellan industri, lärosäten och finansiärer, Public Private Partnership (PPP) inom vilka Master-studenter och doktorander från södra och östra Afrika kommer till Sverige som en del av sin utbildning.
 
Lisbeth är också projektledare för Ödriftsprojektet, ett lokalt projekt, som ska skapa lösningar för att säkra elförsörjningen på ett fossilfritt sätt till de mest samhällsviktiga fastigheterna i händelse av ett längre elavbrott. Det handlar om att skapa ett mikronät som komplement till det överliggande nätet. Detta lokalt skapade mikronät ska matas med lokalt producerad solenergi och vattenkraft och kompletteras med ett energilager.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter