Världsmästarstaden Ludvika får innovativt och uppseendeväckande landmärke

Åter igen sätter vi energistaden nummer 1 – Ludvika – på kartan som ett världsledande centrum för teknik, innovation och energiomställning till fossilfri energi.

Ludvika är världsmästare i elkraftöverföring! Nyligen slog ABB nytt världsrekord. Två transformatorer med en kapacitet på 1100 kilovolt byggdes på ABB i Ludvika. Transformatorerna har sålts till Kina, men kvar finns två enorma transformatorlådor. De vill vi visa upp, som landmärken för Ludvika som energistaden nummer ett! En förhoppning är att bygglov beviljas för att placera en av lådorna i Sockenstugeparken, där den kan belysas dekorativt och ses av förbipasserande från alla håll.
 
Parallellt med detta så har Ludvika satsat stort på solel. Runt rondellen har det växt fram ett solcentrum, med Dalarnas största solelsinstallationer på Sporthallen och brandstationen och nu senast även på församlingsgården. Planering för installation av solpaneler pågår även för Kyrkskolan som ligger inom samma område.
 
Samtidigt så har vi tillsammans med våra samverkansparter och med stöd av Energimyndigheten påbörjat ett projekt för att se hur ett energilager kan bidra till att lösa problemen i framtidens fossilfria elsystem där sol och vind får en allt viktigare roll.
 
Projektet handlar om att installera, testa och demonstrera ett energilager med hjälp av överskottet från de ovan nämnda solelsanläggningarna. Solelen ska lagras i ett energilager i form av ett batteri som är tänkt att placeras i transformatorlådan.
Vid ett långvarigt strömavbrott ska energilagret försörja exempelvis räddningstjänst, sporthall och kommunens it-enhet och inte minst ska det ombesörja en uppstart av Ludvika kraftstation som i sin tur sedan kan förse övriga delar av staden med ström. Energilagret ska ingå i ett lokalt mikronät och också fungera som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning. Dessutom är tanken att bygga laddstolpar för elfordon som kan tanka fossilfri el från energilagret.
 
- Vårt mål med detta arbete är att göra något gott för Ludvika som stärker vår innovationskraft, gör oss attraktivare och att vi blir en kommun som går i bräschen för omställningen till en fossilfri elförsörjning, säger Kathrine Abrahamsen, projektledare på High Voltage Valley.

Genom samverkan mellan High Voltage Valley/Samarkand, Ludvika kommun, ABB, VB Energi, VB Kraft, Altpower, och Högskolan Dalarna tar vi viktiga steg mot vår vision - Med sol, vind och vatten bygger vi ett fossilfritt Västerbergslagen!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter