High Voltage Valley och LudvikaHem föreläste på Energicafé

Från SOL-el till Innovationsagenda - det var rubriken på föreläsningen som Kathrine Abrahamsen från High Voltage Valley och Valley och Jan Hedberg, Byggchef, Ludvikahem AB, höll på Energicafé i Borlänge den 10 april. Se föreläsningen här.

Via denna länk kan du se en inspelning av föreläsningen: http://media.play.du.se/b064a525


Kathrine berättade främst om projektet med solel som ska lagras i ett batterilager och bland annat utgöra reservkraft att starta vattenkraftverket om det blir längre strömavbrott i Västerbergslagen. På så sätt kan Ludvika bli en självförsörjande ödrift. Projektet har rönt stort intresse, bland annat av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer om projektet här.

Jan berättade om ett samarbete mellan Ludvika Hem, Ludvika kommunfastigheter, Ludvika kommun, VB Energi, ABB, Högskolan Dalarna och High Voltage Valley som resulterat i Energy Matching, ett Horisont2020 projekt för SME, där Ludvika Hem är en av de svenska parterna tillsammans med Högskolan Dalarna. Nya och flexibla lösningar för att matcha olika energisystem ska testas i en fastighet i Sunnansjö och kommer att bli ett av tre democase. Öriga finns i Italien och Frankrike. 
Föreläsningen websändes så det var fler än besökarna på pats som fick ta del av det intressanta.   

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter