Hjälp till företag som drabbas av pandemin

Samarkand och näringslivsenheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner driver ett projekt för kompetensutveckling till permitterade, varslade och anställda och ställd till ledning, till föjd av Covid-19. 

Smart Snabb Hållbar Omställning heter projektet som vill:
• Rädda så många anställningar som möjligt genom att stärka både arbetsgivarna och medarbetarnas kunskaper och ställning på arbetsmarknaden.
• Snabbt kunna möta övertalighet med möjlighet att testa annan bransch/arbetsgivare som har stora kompetensförsörjnings-behov både på lång och kort sikt.
  
Vi erbjuder bland annat:
• Kortare utbildningar grupp/individ för att stärka kompetens.
• Individuell coachning och stöd; cv, vägledning m.m.
• Möjlighet att testa annat arbete.
• Uthyrning av personal.
• Stöd till ledning m.m.
 
Konceptet handlar om en så kallad Arbetsgivarring där företagen/arbetsgivarna erbjuder möjlighet att testa annat arbete/yrke där rekryteringsbehov finns/förväntas ”ett win-winkoncept”.
 
Vill du veta mer och prata om hur behoven ser ut hos ditt företag, kontakta gärna oss:
Samarkand,
Kathrine Abrahamsen  Tel: 0240-56 55 10
E-post: kathrine.abrahamsen@highvoltagevalley.se
 
Näringslivsenheten i Ludvika,
Malin Sommarsjö  Tel: 0240-56 54 64
E-post: malin.sommarsjo@ludvika.se
 
Näringslivsenheten i Smedjebacken,
Roger Sjöberg  Tel: 0240-66 01 80
E-post: roger.sjoberg@smedjebacken.se
 
Samarkand, Jeanet van Dam
Tel: 079-339 34 02
E-post: Jeanet.van.Dam@samarkand2015.com
 
Projektet pågår 1 augusti 2020 till 30 juni 2022
 
Skriv gärna ut broschyren nedan och dela ut till dem du vet kan ha nytta av vår hjälp.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter