IVAs företagsforum: Digitalisering för framtiden

Digitaliseringen utmanar befintliga tekniker och produktionsmetoder. Den öppnar vägen för nya affärer och affärsmodeller. För företaget innebär digitaliseringen stora utmaningar. Välkommen till ett digitalt företagsforum arrangerat av IVAs Smart industri i samverkan med RISE och Färdplansprojektet.

Behövs nya samarbeten med företag och kunder för att utnyttja digitaliseringens möjligheter? Kan digitaliseringen bidra till att skapa mer entreprenöriella företag där man värnar om innovation och livslångt lärande? Och vad kan digitaliseringen ge för möjligheter till hållbara och cirkulära lösningar som både bidrar till ökad affärsnytta och en hållbar framtid? Välkommen till en förmiddag med fokus på digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag.
Under forumet får du inspiration och goda exempel från företag som nyttjat digitaliseringens möjligheter. Du får utbyta erfarenheter i digitala workshops och vi kommer att skicka med konkreta verktyg som du kan ta med för att driva digitalisering och smart industri vidare på ditt eget företag. Forumet är särskilt utformat för små och medelstora företag, med fokus på samverkan, intraprenörskap och hållbara affärsmodeller.
Företagsforumet genomförs helt digitalt med möjlighet att delta den 7 eller den 15 december. 
Läs hela programmet samt hitta länk till anmälan på denna sida. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter