Är du vår nya medarbetare?

High Voltage Valley söker en projektledare för projektet Effekt4Dalarna.

Välkommen till oss!
Vi är ett lösningsfokuserat och kreativt team som jobbar på utvecklingsbolaget Samarkand2015. Här pågår många olika aktiviteter och projekt kring regionens stora utmaningar som exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och energi. En av våra verksamhetsgrenar är High Voltage valley som tar avstamp i regionens världsledande företag i kraftöverföring. Vi samverkar här med både företag, organisationer och forskningsinstitut kring olika typer av energifrågor. Det är här du kommer in, i en välförankrad och företagsnära verksamhet som jobbar i framkant.

Projektet Effekt4Dalarna
Projektet EFFEKT4Dalarna samlar länets alla lokala elnätägare, regionala/nationella elnätaktörer, offentliga organisationer och näringslivet för att skapa och genomföra det gemensamma utvecklingsarbete som är nödvändigt för att möta utmaningarna i elnätet. De stora investeringsbehoven i förnyat elnät som behövs tar tid och då krävs att beslut tas här och nu för att klara omställningen. Det handlar dock inte bara om att förstärka elnäten. Effektivisering, effekthushållning och flexibel elanvändning är minst lika viktigt. Elektrifieringen som behövs för att nå klimatmålen ställer nya krav på elsystemet. För att möjliggöra omställningen måste vi gå före. En robust elförsörjning är förutsättning för länets välstånd och utveckling. Kunskapen om elsystemet och en möjlig flexibilitetsmarknad behöver höjas och metoder för ökad flexibilitet, energilager och effekthushållning behöver tas fram.

Projektet är ett genomförande av den förstudie om Trygg elförsörjning i Dalarna som genomförts av alla samverkande aktörer under de senaste två åren. Genom proaktiva insatser förebyggs de kapacitetsproblem som hindrar utvecklingen i flera regioner i södra Sverige.
 
Vi söker dig
som har jobbat ett antal år med större komplexa projekt med flera parter, gärna inom energibranschen och som känner dig väl förtrogen i elnätsbranschen och kan samverka med experter i området.

Du ska besitta förmågan att processleda ett forum med elnätsbolag, energiföretag och offentliga organisationer i det treåriga samverkansprojektet Effekt4Dalarna. Din yrkeserfarenhet och utbildning kan se olika ut och vi lägger stort fokus på dina personliga egenskaper.

Vi förbehåller oss rätten att löpande intervjua och tillsätter tjänsten när vi hittar en lämplig kandidat – vänta därför inte med din ansökan, kontakta oss redan idag.
Välkommen med din ansökan via epost till: info@samarkand2015.com
 
Upplysningar om tjänsten kan fås av Lars Lindblom
Telefon: 0240- 860 40
Mobil: 070- 604 65 15
E-post: lars.lindblom@samarkand2015.com

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter