Krafttanken används i forskningsprojekt för cybersäkerhet i elnätet

Elbilar, solcellsanläggningar, luftkonditioneringar och värmepumpar är några exempel på anläggningar som skulle kunna användas i cyberattacker för att slå ut elnätet. Nu ska Krafttankens ödriftsystem användas i forskningssyfte för att bidra till ökad kunskap och säkrare och robustare elkraftsystem. Energimyndigheten har beviljat RISE och Samarkand2015 bidrag för ett treårigt projekt där High Voltage Valleys expertis ska samverka.

Energiberoendet ökar och nya energikällor som vindkraft och solenergi levererar inte lika planerbar elproduktion som tidigare lösningar, vilket kräver mer flexibla lösningar. Uppkopplad användarstyrning ökar också. Allt detta skapar cyberrisker. Hotet från cyberrisker har blivit mer påtagligt i och med att det säkerhetspolitiska läget har försämrats drastiskt. Riskberedskapen har tidigare fokuserat mer på elproduktion och distributionsnäten. Elanvändarna har inte fått samma uppmärksamhet, samtidigt som flexibla nya lösningar tenderar att implementeras nära elanvändarna.
Tidigare internationella studier har visat att cyberattacker från användarsidan kan orsaka störningar i delar av nationella elnät. Energiöar, skapade för försörjningstrygghet såsom ödriften i Krafttanken, kan ses som en miniatyr av hela elnätet och är därmed väl lämpat för att studera konsekvenserna av cyberhot.
 
Energimyndigheten har nu beviljat bidrag till RISE Research Institutes of Sweden och Samarkand2015 för genomförande av projektet ”COLA; Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ö-drift” under perioden 1 november 2023 – 31 oktober 2026.”
 
Syftet med projektet är att bidra till ett robustare elkraftsystem som är mer tryggt för medborgaren och mindre sårbart för elförsörjningen. Det övergripande målet är en ökad kunskap och förståelse hos elnätsägare, energibranschen, kommuner företag och privatpersoner för svagheter och risker i samband med uppkopplade, distribuerade konsumtions- och produktionsenheter. Vi vill även bidra till den akademiska kunskapsbasen inom området.

Energimyndighetens motivering till beslutet:
Energimyndigheten bedömer att projektet kan bidra till en bättre förståelse för cybersäkerheten kring uppkopplade komponenter för elanvändning och lokal elproduktion i ett avgränsat elnät, vilket har potential att förbättra försörjningstryggheten i elsystemet utifrån ett säkerhets- och leveransperspektiv och är därmed i linje med utlysningens syfte. Projektet bedöms även ha tydliga behovsägare och en konkret plan för kunskapsspridning, vilket ökar projektets potential till nyttiggörande. Vidare har ansökan tydligt beskrivna arbetspaket och aktiviteter, vilket stärker projektets möjlighet att kunna genomföras.

 
Mer information om Krafttankens ödriftfunktion: Krafttanken.se

För kontakt:
RISE:
Jenny Holgersson, jenny.holgersson@ri.se
Sara Skärhem, sara.skarhem@ri.se
 
Samarkand2015 / High Voltage Valley:
Lars Lindblom, lars.lindblom@samarkand2015.com
 
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter