Forskning och Innovation

Inom High Voltage Valley driver vi projekt av olika karaktär. Dessa inkluderar både strategiska forskning- och innovationssprojekt, men även kortare behovsstyrda industrirelaterade projekt med fokus på att utveckla innovationer samt produkter och tjänster.

Det gemensamma målet för alla våra innovationsprojekt är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik.

High Voltage Valley är intresserade av att samverkan med forskning- och innovationsprojekt både nationellt och internationellt.

Välkommen att kontakta oss!

Innovationsverkstad
För att stärka High Voltage Valleys kompetens inom elkraftteknik har vi startat en innovationsverkstad. Den består av personer med hög kompetens inom området och har i uppdrag att bedöma projektideer. I innovationsverkstaden ska ideer både egna och andras kunna  testas, bedömmas och utvecklas. Ytterst handlar det om att bidra till att tjänster och produkter  utvecklas så att små och medelstora företag kan fortsätta att utvecklas och regionens världsledande position inom elkraftsteknik säkerställs.
Här kan du läsa mer om innovationsverkstaden