Gruvkraft

Förstudie för framtidens hållbara reglerkraft / energilager

Region Dalarna beviljade Samarkand2015/High Voltage Valley, 363 000 kr till  ”Förstudie Testbädd Gruvkraft – framtidens hållbara reglerkraft/energilager?”

Syftet med förstudien var att undersöka om delar av gammal gruvmiljö med tillgång till vattenreservoarer, djupa schakt och befintlig elinfrastruktur med ledningar och ställverk kunde användas för att skapa en del av framtidens behov av reglerkraft/energilager.

Elbehovet ökar allteftersom samhället utvecklas och nya innovationer kommer fram. I dagsläget finns det elproduktion som är väderberoende, som sol- och vind, som är fossilfritt och har klimatfördelar. Men eftersom Sverige har en varierande väderlek är det svårt att anpassa vind- och solkraft efter vårt behov av el i varje ögonblick. En fungerande reglerkraft blir därför allt viktigare.

Målet med förstudien var att ta fram ett omfattande och brett underlag för om och vilka förutsättningar det fanns för att gå vidare med ett pilotprojekt för att skapa en test och demoanläggning för ”Gruvkraft- framtidens hållbara reglerkraft”.

Deltagare i projektet var förutom projektägaren Samarkand2015/High Voltage Valley; Hitachi Energy (dåvarande ABB),
VB Energi, Transmisson & Distribution consulting och Ludvika kommun.