Powerful Innovation Day

Powerful Innovation Day är ett årligen återkommande evenemang som samlar regionens företag inom elkraftsteknik. 
Här träffas företag och intressenter för inspiration och utbyte av erfarenheter. Temat varierar år från år, men vi försöker alltid att förmedla den kunskap som Ludvika är världsledande på. 

Powerful Innovation Day, 17 april 2018

Årets tema är "Framtidens smarta elnät - det hållbara energisystemet". Vi får under eftermiddagen lyssna till bla Karl Elfstadius

Karl Elfstadius har har arbetat drygt 35 år inom ASEA/ABB, varav 10 år som chef för globala affärsområdet Network Management.
Dessutom kommer vi få veta mer om projekten Solel i Ludvika, Ödrift, Energy Matching, Gruvkraft samt "Transformatorlådan". 
Anmälan till Powerful Innovation Day:  lena.norrstrom@samarkand2015.com

Seminariet är så klart kostnadsfritt.

Vill du även lyssna på Johan Lindahl från Svensk Solenergi som föreläser 11.30 på Folkets Hus (se nedan), anmäl även det det så kommer du få en lättare lunch i samband med föreläsningen.
Promenadavstånd från Folkets Hus till High Voltage Valley.

Mer aktiviteter den 17 april, som väder sig till allmänheten:
Under fm finns möjlighet att dels vara med på invingningen av solcellerna på Sporthallen kl 10.00.

I Ludvika Folkets Hus kommer under dagen finnas en solelsmässa, 10.00-15.00.
På mässna finns företag som visar vad dom har att erbjuda. Ludvika kommun visar solelskartan, där du kan se om ditt hus passar för solceller. 
11.30 är det en öppen föreläsning på Folkets Hus med Johan Lindahl från Svensk Solenergi.
VB Energi kommer kunna ge information om: avtal om köp av överskottsel, ersättning, priser, elavtal, anslutning av solceller till elnätet, elmätare mm.
Deltagande företag: Solelit, Svesol, Rustabo, ElavSol, MEASOL, VB Energi, Vattenfall, Länsstyrelsen Dalarna och Högskolan Dalarna. Fler kan komma till.

 

Powerful Innovation Day, 29 mars 2017

Så här såg Powerful Innovation Day ut 2017

Moderator Kathrine Abrahamsen, processledare High Voltage Valley, hälsade de närmare 70 deltagarna välkommen!

Lars Lindblom, vd Samarkan2015
Kort om Samarkand2015 och det infrastrukturarbete som sker. 

Thomas Andersson, platschef ABB Ludvika
ABB – Produkter och system för att möta för framtidens behov av energieffektivisering och omställning till förnybara energisystem. Vilka är de viktigaste frågorna för ABB för att kunna fortsätta vara världsledande inom området?

Lars B Carlsson, Specialist Supply Chain Management & Quality Assurance, Power Grids - HVDC, ABB
Leverantörsnätverket High Voltage Valley – en hållbar leverantörskedja för lönsamma affärer. Vilka krav ställer ABB som kund och varför är det viktigt med lokala leverantörer.

Presentation av ”Solel i Ludvika”, hur en kommunal satsning med stöd av lite pengar kan ge många ringar på vattnet när flera aktörer samverkar. High Voltage Valley, Högskolan Dalarna, Ludvika Hem, VB Energi och STRI.

Jan Nordling och Bo Normark, IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Vägval - el, ett hållbart elsystem bortom 2030, är ett IVA projekt, med avsikt att vara en samlingspunkt för idéer om hur Sverige skulle kunna utforma en politik för omställning av energisystemet med fokus på el.
Jan Nordling Huvudprojektledare presenterar hur projektet bedrevs och Bo Normark Ordförande i styrgruppen slutsatser och rekommendationer.

Presentationerna från dagen hittar du till höger.
Här hittar du information från ABB:
ABB’s Supplier Qualification System – Registration in Achilles Power & Tech
Samt även här: Code of conduct