Projektledare Effekt4Dalarna

Välkommen till oss!
Vi är ett lösningsfokuserat och kreativt team som jobbar på utvecklingsbolaget Samarkand2015. Här pågår många olika aktiviteter och projekt kring regionens stora utmaningar som exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och energi. En av våra verksamhetsgrenar är High Voltage valley som tar avstamp i regionens världsledande företag i kraftöverföring. Vi samverkar här med både företag, organisationer och forskningsinstitut kring olika typer av energifrågor. Det är här du kommer in, i en välförankrad och företagsnära verksamhet som jobbar i framkant.

Projektet Effekt4Dalarna
Projektet EFFEKT4Dalarna samlar länets alla lokala elnätsägare, regionala/nationella elnätsaktörer, offentliga organisationer och näringslivet för att skapa och genomföra det gemensamma utvecklingsarbete som är nödvändigt för att möta utmaningarna i elnätet.
 
En robust elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Kunskapen om elsystemet och en möjlig flexibilitetsmarknad behöver höjas och metoder för ökad flexibilitet, energilager och effekthushållning behöver tas fram.

Projektet pågår i tre år och är ett genomförande av den förstudie om Trygg elförsörjning i Dalarna som genomförts av alla samverkande aktörer under de senaste två åren.
 
Vi söker dig
som har jobbat med större komplexa projekt med flera parter, gärna inom energibranschen.
Du ska besitta förmågan att processleda ett forum med flera aktörer i energibranschen i det treåriga samverkansprojektet Effekt4Dalarna. Du kommer att arbeta i ett projektteam med stöd inom allt från ekonomi, administration och processledning till energi- och hållbarhetsfrågor. Din yrkeserfarenhet och utbildning kan se olika ut och vi lägger stort fokus på dina personliga egenskaper.
 
Projektanställningen är en heltidstjänst.
Placeringsort är Ludvika. Visst distansarbete är möjligt.

Vi förbehåller oss rätten att löpande intervjua och tillsätter tjänsten när vi hittar en lämplig kandidat – vänta därför inte med din ansökan, kontakta oss redan idag.
Välkommen med din ansökan via epost till: lars.lindblom@samarkand2015.com
 
Upplysningar om tjänsten kan fås av Lars Lindblom
Telefon: 0240- 860 40
Mobil: 070- 604 65 15
E-post: lars.lindblom@samarkand2015.com